//Na tej lúke, na zelenej 14.3.2019

Na tej lúke, na zelenej 14.3.2019

NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťažná prehliadka je podujatím detských folklórnych súborov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Súťažná prehliadka sa koná 14. marca 2019, v čase o 11,30 – 13,30hod. v priestoroch Kasárne/KULTURPARK, Kukučínova 2, v Košiciach, v budove Alfa.

V Košiciach uvidíme súťažiace kolektívy z okresu Košice a Košice okolie, Sobrance, Trebišov, Michalovce:

Detské folklórne súbory JAHÔDKA, HANIČKA I. a II., KIS ILOSVAI, VIGANČEK, ŽELEZIARIK, MFS ŽELIEZKO, KIS ILOSVAI, PAVIČKA, MALÁ PARCHOVIANKA, SEDMOKRÁSKA, JUROŠÍK.

Víťazi regionálneho kola postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 13. apríla 2019 v kultúrnom dome obce Buzica.

Tešíme sa na hojnú účasť detských folklórnych súborov!

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vstup na podujatie je voľný. web: www.kcubar.sk

2019-05-10T10:23:55+00:00