2%2019-02-12T20:53:47+00:00

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Názov: Detský folklórny súbor Hanička
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Masarykova 2, 04001 Košice
IČO: 31296611
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK7211000000002623723108 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

OZ DFS Hanička
V Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 12.12. 2018 pod spisovou značkou NCRpo 12752/2018.


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
a) Vyhlásenie
b) Potvrdenie o zaplatení dane

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
a) Daňové priznanie typu A
alebo
b) Daňové priznanie typu B

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom
a) daňové priznanie právnických osôb


Potrebné údaje na OZ DFS Hanička a tlačivá si môžete nájsť a stiahnuť na stránkach:

www.rozhodni.sk

link na dfs hanička
http://rozhodni.sk/institution/detsky-folklorny-subor-hanicka/

https://www.dvepercenta.sk/sitemap.php

link priamo na OZ DFS Hanička
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=11460