Spolupracujeme2019-02-12T10:38:12+00:00

DFS Hanička aktívne spolupracuje so všetkými detskými a mládežníckymi folklórnymi súbormi z Košíc a okolia. Okrem toho, že pre nich organizuje podujatie Folklórny park, stretávajú sa spoločne na podujatiach, ktoré sú organizované v Košiciach.

Hanička veľmi aktívne spolupracuje s materskými a základnými školami na území mesta Košice aj v okolí. Pre žiakov škôl pripravujeme výchovné koncerty a školy tanca a spevu priamo v priestoroch škôl. S niektorými školami sme nadviazali užšiu spoluprácu a vedieme v ich priestoroch Záujmový krúžok ľudového tanca a spevu Hanička:

  • Základná škola Park Angelinum 8, CVČ ANGELPARK, Košice, Staré mesto

Záujmový krúžok ľudového tanca a spevu, 1. – 4. ročník

štvrtok, 13:30 – 15:00 hod.

Pedagóg: Martina Jarošíková

www.zspa.sk

http://www.zspa.sk/index.php/kruzky

  • Základná škola Haniska 290, obec Haniska

Záujmový krúžok ľudového tanca a spevu, 1. – 5. ročník

Streda,12:45 – 15:30 hod.

Pedagóg: Mgr. Marianna Svoreňová

www.zshaniska.sk

https://haniskaskola.edupage.org/kruzky

  • CVČ Košice – e.p.Domino, Popradská 86, Košice

Členovia súboru sú súčasne aj členmi CVČ Domino, pretože s týmto zariadením spolupracujeme už do vzniku, od roku 1995. Pravidelne sa zúčastňujeme sa na podujatiach pre deti: Fašiangy v Domine, Veľkonočné fantázie, kde pre deti pripravujeme školičky tanca a ukážky tanca, spevu a tradičných zvykov. www.cvckosice.sk

http://www.cvckosice.sk/6/

http://www.cvckosice.sk/255/

  • ZUŠ Bernoláková, Bernolákova 1, Košice

Od roku 1998 DFS Hanička spolupracuje so ZUŠ Bernolákova, hudobný odbor, kde pôsobí detská ľudová hudba Abovčaňe, Abovček. Ľudová hudba má za sebou úspešnú prezentáciu na hudobných festivaloch a prehliadkach celoslovenského charakteru, na ktorých obsadzuje popredné umiestnenia. Ľudová hudba sprevádza tanečníkov a spevákov z Haničky na mnohých vystúpeniach, podujatiach. Spoločne pripravili niekoľko programov k výročiam založenia oboch kolektívov.

Pedagógovia

Mgr. Ľudmila Tričáková Ľudmila

Mgr. Viera Kovaľová, DiS. art.

Mgr. Mário Sedlák Mário

  • Od r. 2018 DFS Hanička aktívne spolupracuje s Folklórnym súborom Borievka, kde deti po dovŕšení veku 15 – 16 rokov pokračujú vo svojej aktívnej činnosti.

Pedagógovia

Mgr. Art. Dana Smoligová

Ing. Ján Vajda

Ing. Peter Vajda

Mgr. Marianna Svoreňová

www.fsborievka.sk