Poďakovanie za 2%2019-02-12T10:50:59+00:00

ĎAKUJEME VŠETKÝM RODIČOM a PRIAZNIVCOM ZA FINANČNÝ PRÍSPEVOK VO FORME POUKÁZANIA 2% pre naše OBČIANSKE ZDUŽENIE