Hanička I2019-04-30T10:41:38+00:00

HANIČKA I
prípravný ročník: deti predškolského veku, veková kategória: 4 – 6 rokov
I.stupeň: žiaci 1. – 3.ročníka ZŠ, veková kategória: 6 – 9 rokov

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
UTOROK
15:30 – 16:25 / 3. ročník, Klasický tanec
16:30 – 17:30 / 3. ročník, Spev
16:30 – 17:30 / 3. ročník, Tanečná prax

STREDA
15:30 – 16:15 / deti 3 – 4 ročné, Pohybová príprava
16:15 – 17:00 / deti 4 – 5 ročné, Pohybová príprava
17:00 – 17:45 / deti 6 ročné, Pohybová príprava

ŠTVRTOK
15:30 – 16:15 / 1. – 2. ročník, Tanečná prax
16:15 – 17:00 / 1. – 2. ročník, Spev
17:15 – 17:45 /  3. ročník, Tanečná príprava

PIATOK
15:30 – 16:15 / 1. – 2. ročník, Tanečná príprava
16:15 – 17:00 / 1. – 2. ročník, Tanečná príprava
17:00 – 17:45 /  deti 3 – 4 ročné, Pohybová príprava

PEDAGÓGOVIA
TANEC Mgr. Mária Szakácsová
Bc. Anna Legátová

SPEV Ingrid Starcová

KOREPETÍCIA Štefan Hladoník
Monika Németová