Súťaže, Ocenenia2019-02-12T10:27:20+00:00

Súbor sa úspešne prezentoval a získal ocenenia na súťažiach v rámci podujatí:

 • Košické folklórne dni, súťaž v tancovaní ľudových tancov – párov, súťaž detských sólistov tanečníkov – „O cenu Štefana Mráza“

 Organizátor: Košické folklórne štúdio

 • Na tej lúke, na zelenej, súťažná prehliadka detských folklórnych súborov – choreografie, programové bloky
 • Zahraj, že mi, zahraj, súťažná prehliadka detského hudobného folklóru – detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

  Organizátor: Krajské osvetové stredisko (KOS), Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR)

 • Súťaž o Šaffovu ostrohu

  Organizátor: Kultúrne centrum Abova (KCA)

 • Súťaže organizované mestskými časťami
 • Iné súťaže

DFS HANIČKA I

Na tej lúke,na zelenej, prehliadka detských folklórnych súborov, choreografie a programové bloky

 • 27.4.1999, Košice, okresná súťaž, Ocenenie: Detské hry a tance – diplom za úspešné vystúpenie
 • 10.4.2003, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: A. kategória, Hráme sa – 1. miesto
 • 31.3.2007, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: kategória, choreografie veľkej formy, Na našom dvore – bronzové pásmo

Talent leta 2006

 • Mestská časť Košice nad Jazerom, Talent leta 2006

DFS HANIČKA II

Na tej lúke,na zelenej, prehliadka detských folklórnych súborov, choreografie a programové bloky

 • 8.4.1997, Košice, okresná prehliadka, Ocenenie: Plavnica, krucena, dribna – diplom za úspešné vystúpenie
 • 27.4.1999, Košice, okresná prehliadka, Ocenenie: Raslavice, verbunk – postup na krajské kolo
 • 19.4.2001, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: Pozdišovce, Pozdišovce valal – 1. miesto
 • 20.5.2001, Trebišov, Detský folklórny festival, krajská súťaž, Ocenenie: Pozdišovce, Pozdišovce valal – 2. miesto
 • 19.3.2005, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: Rakovec nad Ondavou, polky a čardáš – 2. miesto
 • 31.3.2007, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: kategória, choreografie veľkej formy, Tance z Krivian – Strieborné pásmo

Zahraj, že mi, zahraj

 • 1997, Sólo spev: Kynclová Nikol, Berthová Patrícia, Martina Virágová, úspešná prezentácia
 • 18.3.2006, Košice, regionálna súťaž, Ocenenie: 2.Kategória, dievčenská spevácka skupina, Piesne z Margecian, 1.miesto
 • 15.3.2008, Košice, okresná prehliadka, Ocenenie: kategória, spevácka skupina, Torysky trávnice, krucené – 2. miesto
 • 20.3.2010, Košice, okresná prehliadka, Ocenenie: 2.kategória, spevácke skupiny, Šarišské Jastrabie, krucené – postup na krajskú súťaž
 • 23.4.2010, Košice, krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru, Ocenenie: 2. Kategória, spevácke skupiny, Šarišské Jastrabie, krucené – strieborné pásmo

Košické folklórne dni:

 • 1997, Košoce, O cenu Štefana Mráza, ocenenie za úspešnú účasť
 • 21.11.2003, Košice, O cenu Štefana Mráza, Ocenenie: kategória, veľmi dobrí tanečníci,

Marek Hudák a Natália Lehotská, Martin Horváth a Martina Filipová

 • 20.11.2004, Košice, O cenu Štefana Mráza, Ocenenie: kategória, veľmi dobrí tanečníci,

Marek Hudák a Martina Takácsová, Martin Horváth a Martina Filipová

 • 19.11.2005, Košice, O cenu Štefana Mráza, Ocenenie: kategória, vynikajúci tanečníci, Martin Horváth a Martina Filipová
 • 18.11.2006, Košice, O cenu Štefana Mráza, Ocenenie: kategória, vynikajúci tanečníci, David Polák a Ivana Uramová, veľmi dobrí tanečníci Daniel Gazda a Simona Venceľová

Zem spieva

Prezentácia v živom vysielaní RTVS v televíznom formáte, prezentujúcom tradičnú kultúru Slovenska a zahraničných Slovákov.

Postup z castingov s celoslovenskou účasťov folklórnych kolektívov, skupín a sólistov v tanci, speve a hudbe.