Zriaďovateľ/Občianské združenie OZ DFS Hanička2019-02-12T21:46:23+00:00

Zriaďovateľom DFS Hanička je Občianske združenie Detský folklórny súbor Hanička prostredníctvom, ktorého realizujeme všetky formálne a administratívne náležitosti.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Občianske združenie: Detský folklórny súbor HANIČKA
Masarykova 2, 040 01 Košice

Rok vzniku: 1992
Právna forma: združenie 701

IČO: 31296611
DIČ: 2021538893
Banka: Tatrabanka / 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK7211000000002623723108

Samostatný účet DFS HANIČKA I
IBAN: SK0611000000002947037227