Hanička II2019-02-25T20:45:49+00:00

HANIČKA II
I. stupeň: žiaci 4. ročníka ZŠ, veková kategória 9 – 10 rokov
II. stupeň: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, veková kategória 10 – 15 rokov

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ:
UTOROK
15:30 – 18:00 hod / 4.ročník – 8.ročník
16:15 – 18:30 hod / 9.ročník a SŠ
Tanec, spev

ŠTVRTOK
15:30 – 18:00 hod / 4.ročník – 9.ročník, SŠ
Tanec, spev

Miestnosti
Tanečná sála: 4.08, 4.35
Hudobná miestnosť: 4.21
SKUPINA II. stupeň
9.ročník, veková kategória 14 – 16 rokov a členovia, ktorí ukončia základné štúdium ZŠ pokračujú vo svojej činnosti vo folklórnom súbore Borievka.

PREDMETY
v rámci pravidelnej činnosti deti absolvujú:
Tanečná príprava, základy klasického tanca – všeobecná tanečná príprava tanečníka
Základy ľudového tanca a ľudový tanec, tanečná typológia – interpretácia ľudového tanca
Tanečná prax – príprava a účasť na vystúpeniach
Spev – pedagogika a interpretácia ľudovej piesne
Folkloristika – informácie z oblasti ľudovej kultúry

PEDAGÓGOVIA a ASISTENTI
TANEC Katarína Dzurčaninová, Mária Starcová, Mgr. art. Dana Smoligová
Simona Anďalová, Alexandra Fedorová, Branislav Straka, Marek Šoltés
SPEV Ingrid Starcová

KOREPETÍCIA Daniel Falat, Patrik Lukáč

Ľudová hudba: ZUŠ Bernoláková, Ľudová hudba Abovčaňe
Pedagógovia: Mgr. Ľudmila Tričáková, Mgr. Viera Kovaľová

Externí a hosťujúci lektori
Spev Andrea Rendošová, Katarína Kišidayová Dis.Art., Tomáš Ondruš

Tanec Ján Vajda, Peter Vajda, Martin Topoľovský, Marek Rudňanský,
Tomáš Ondruš, Mikuláš Szabó, Zsófi Kupecová

Pantomíma Erik Demko
a javiskový prejav

Súbor sprevádza ľudová hudba Abovčaňe, ktorá pracuje pri ZUŠ Bernoláková v Košiciach.