Ocenenia – Hanicka I2019-05-10T06:46:38+00:00

Ocenenia DFS Hanička deti od 3 – 9 rokov 

1994 – Čestné uznanie za najlepšiu folklórnu choreografiu 3 ročník NATUR 1994

2001 – 1miesto v kategórií A na regionálnej súťaží DFS

2003 – 1miesto v kategórií A na regionálnej súťaží DFS

2004 – Diplom od Rady mesta Krakov a riaditeľa centra mládeže za účasť na XIII. medzinárodnom festivale detských a mládežníckych folklórnych súborov

2005 – 2miesto na regionálnej súťaží DFS s návrhom na postup na krajské kolo súťaže Na tej lúke na zelenej

2007 – 2miesto na regionálnej súťaží DFS Na tej lúke na zelenej

2009 – 1miesto na regionálnej súťaží DFS s návrhom na postup na krajskú súťaž Na tej lúke na zelenej

2009 – Ďakovný list za účasť na XXXXI. ročníku Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach

2010 – 2miesto v regionálnej speváckej súťaží DFS Zahraj že mi zahraj

2012 – 3miesto v regionálnej speváckej súťaží DFS Zahraj že mi zahraj

2012 – Pamätný list od mesta Hriňová za účasť na 6 ročníku Detského medzinárodného folklórneho festivalu Deti pod Poľanou

2014 – 2 miesto v regionálnej speváckej súťaží DFS Zahraj že mi zahraj

2015 – Ďakovný list od ARCUS- špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

2015 – 2 miesto na regionálnej súťaží DFS Na tej lúke na zelenej

2015 – Ďakovný list za účasť na XXXXVII. ročníku Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach

2015 –  Folklórne dni- 20 ročník-Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu a účasť na podujatí KFD

2016 – Ďakovný list od ARCUS –špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

2016 – 1 miesto v kategórií Detské spevácke skupiny na regionálnej súťaží DFS Zahraj že mi zahraj

2016 – 2 miesto v kategórií Detské spevácke skupiny na krajskej súťaží DFS Zahraj že mi zahraj

2017 – 3 miesto na regionálnej súťaží DFS Na tej lúke na zelenej

2017 – 3 miesto na festivale Podzimní pohádka 2017 v Prahe-Národní tanec

2017 – 1 miesto na festivale Podzimní pohádka 2017 v Prahe – Folklórní spev

2018 – Pamätný list za účasť na Karičke Slnovratu

2018 – 1 miesto s návrhom na postup na krajskú súťaž na regionálnom kole súťaže DFS Zahraj že mi zahraj v kategórií Spevácke skupiny

2018 – 2 miesto na krajskom kole súťaže DFS Zahraj že mi zahraj v kategórií Spevácke skupiny