Umelecké vedenie súboru2018-11-21T09:28:01+00:00

Mgr.Mária Szakácsová:
Od roku 1971 bola členkou FS Dargov, kde v tanečnej zložke pôsobila, tancovala 13 rokov. Práci s deťmi sa začala venovať v DFS Malý Dargov v r. 1988, v tanečnej škole pre deti vo FS Čarnica v r.1991. V roku 1993 bola spoluzakladateľkou DFS Hanička, v ktorom pôsobí dodnes. V roku 2009 ukončila externé štúdium na Katolíckej Univerzite v Košiciach – Teologická fakulta, odbor učiteľstvo. V roku 2007 získala akreditované “Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou“ – kurz DETI a Folklór konaný 17.11.2006 – 20.5.2007 v Hornonitrianskom osvetovom stredisku v Prievidzi, predseda skúšobnej komisie PhDr. Milena Pánisová.

Mgr. Marianna Svoreňová:
Svoju činnosť zameriava na pedagogiku a choreografiu ľudového tanca pre všetky vekové kategórie – deti, mládež, dospelí. Práci s deťmi sa venuje od r.1995.
V roku 2005 ukončila externé štúdium na UKF Nitra – Filozofická fakulta, katedra etnológie.
V súčasnosti pracuje v Kultúrnom centre Údolia Bodvy a Rudohoria na úseku Tradičnej ľudovej kultúry ako odborný pracovník pre folklór. Ako pedagóg tanca pôsobí v SZUŠ Vlada Urbana a FS Železiar, FS Borievka. Pravidelne spolupracuje s folklórnymi kolektívmi na Slovensku aj v Českej republike.

Ďalej spolupracuje pri príprave a realizácii školení v oblasti tradičnej kultúry, tanečných projektov, vzdelávacích podujatí pre materské, základné a stredné školy, pri réžii tématických programov, metodického materiálu, je členkou odbornej poroty na súťažných prehliadkach v oblasti tanečného folklóru.