Rozvrh hodín2019-04-30T10:39:31+00:00

HANIČKA I  3 – 9 rokov

UTOROK 15:30 – 16:25 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30
3. ročník 3. ročník 3. ročník
Klasický tanec Spev Tanečná prax
STREDA 15:30 – 16:15 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45
deti 3 – 4 ročné deti 4 – 5 ročné deti 6 ročné
Pohybová príprava Pohybová príprava Pohybová príprava
ŠTVRTOK 15:30 – 16:15 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45
1. – 2. ročník 1. – 2. ročník 3. ročník
Tanečná prax Spev Tanečná príprava
PIATOK 15:30 – 16:15 16:15 – 17:00 17:00 – 17:45
1. – 2. ročník 1. – 2. ročník deti 3 – 4 ročné
Tanečná príprava Tanečná príprava Pohybová príprava

HANIČKA II   9 – 15 rokov

DEŇ / ČAS 15:30 – 16:20 16:25 – 17:10 17:10 – 18:00 17:45 – 18:30
UTOROK 4. – 8. Ročník 4. – 9. Ročník 4. – 9. Ročník, SŠ 9. Ročník
Technika tanca Tanečná prax Tanečná prax Tanečná prax
Ľudový tanec Ľudový tanec Technika tanca
Spev Spev
ŠTVRTOK 4. – 9. Ročník 4. – 9. Ročník 4. – 9. Ročník
Technika tanca Tanečná prax Tanečná prax
Spev Ľudový tanec Ľudový tanec