Projekty2019-02-12T11:49:38+00:00

DFS HANIČKA finančne podporili:
Košický samosprávny kraj, Nadácia Veolia Slovensko, Fond na podporu umenia,
nadácia Poštovej banky
Bronislav Juro