Detský folklórny súbor2018-11-21T09:21:28+00:00

OZ DFS Hanička je dobrovoľné združenie, ktorého hlavným cieľom je obnovenie, uchovávanie a rozvíjanie rôznych foriem slovenského ľudového umenia a ich prezentácie. Má záujem aktivizovať pohybovú, interpretačnú a tvorivú činnosť jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vzdelávanie v rámci pravidelnej činnosti je zamerané na spoznávanie spevného, hudobného, tanečného a výtvarného folklóru. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti a umeleckej produkcie spolupracuje súbor pri príprave a realizácií podujatí v oblasti kultúry a osvety, záujmovej činnosti detí, mládeže a dospelých, zameriava sa na aktívnu spoluprácu s detskými a mládežníckymi organizáciami a združeniami, so základnými a materskými školami, pre ktoré organizuje zaujímavé podujatia (výstavy, školy tanca, výchovné koncerty, deň otvorených dverí, semináre, umelecké tematické programy). Pripravil a realizoval ucelené programy: Slávnostné programy k výročiam založenia súboru, Fašiangy v Domine, Veľkonočné fantázie, Vianočné programy, Detský dvor, Stavanie májov, Megakoncert SZUŠ, Tancujeme na plný plyn a iné. Členovia súboru sa pravidelne zúčastňujú súťažných prehliadok v speve a tanci, kde získali ocenenia: Šaffova ostroha, Súťaž v tanci o Cenu Štefana Mráza, Zahraj, že mi zahraj. Spolupracuje s organizáciami a inštitúciami KCÚBaR – Košice, KCA – Bidovce, RTVS – štúdio Košice, CVČ Košice, CVČ Angel Park Košice, ZŠ Haniska a ďalšími.

Členovia DFS Hanička ročne absolvujú okolo 30 vystúpení. Prezentujú sa na spoločenských a folklórnych podujatiach: vystúpenia pre verejnosť súťaže, festivaly, školské akadémie, vystúpenia pre dôchodcov a pod.

Súbor oslavuje 25.výročie svojho vzniku, pôsobili v ňom už takmer dve generácie detských tanečníkov.
Život detí v súbore znamená aj hľadanie nových kamarátov, niektoré priateľstvá trvajú dlhé roky. Deti nezažijú len samotnú „prácu“ ale aj veľa zábavy, zažijú rôzne neopakovateľné zážitky.
Folklór je prekrásna súčasť nášho života, spoznávať ho, je určité dobrodružstvo.
Venovať sa ľudovému tancu, spevu a hudbe znamená vytvárať si estetické cítenie, vnímať harmóniu hudby, prežívať radosť z tanca, ktorý je pre nás prirodzený.

Miestom pravidelnej činnosti sú Kasárne/Kulturpark v Košiciach.
V súčasnosti pôsobí v Haničke 150 detí vo veku od 4 – 16 rokov.
Deti sú rozdelené do dvoch základných skupín:
HANIČKA I veková kategória 4 – 9 rokov
HANIČKA II veková kategória 9 – 16 rokov
Deti a mládež počas pravidelnej činnosti absolvujú tanečnú prípravu, základy klasického tanca, ľudový tanec, tanečnú prax, spev. Výučba je zameraná na spoznávanie hudobného a tanečného folklóru Slovenska, vzdelávajú sa aj v oblasti folkloristiky.

Sme veľmi radi ak medzi nás stále prichádzajú nové HANIČKY. Preto sú naše dvere vždy otvorené pre ďalších záujemcov.