//Tradične – Spoločne – ČSOB nadácia 6.5.2019

Tradične – Spoločne – ČSOB nadácia 6.5.2019

v našej HANIČKE sa vždy niečo deje… od septembra máme za sebou veľa spoločných tréningov, vystúpení a rôznych podujatí. Aby sa to všetko mohlo diať, potrebujeme aj finančnú podporu. Tú nám poskytla ČSOB nadácia v rámci zamestnaneckého Grantového programu 2018/2019. Tradične – spoločne trénujeme, stretávame sa, účinkujeme. Spolupracujeme aj so základnými školami, kde v rámci krúžkovej činnosti vedieme deti ku vzťahu k tradičnej kultúre. ĎAKUJEME

…projekt TRADIČNE – SPOLOČNE podporila ČSOB nadácia – zamestnanecký Grantový Program. Na realizáciu našich aktivít sme mohli zakúpiť nový akordeón, ozvučenie aj materiál na šitie krojov. Takto sa môžeme naďalej prezentovať, trénovať ale veľmi sa tešíme na všetky stretnutia so spolužiakmi priamo v ich triede, kde ich naučíme niečo zatancovať alebo zaspievať ĎAKUJEME

2019-05-10T10:51:55+00:00