//Zápis

Zápis

..septembrové Zápisy máme za sebou … pribudlo nám veľa kamarátov malých aj veľkých želáme všetkým novým HANIČKÁM veľa radosti – trpezlivosti a nových zážitkov ? staršia HANIČKA sk. II – sa nám tiež poriadne rozrástla ???? ..dvere pre záujemcov do staršej skupiny ostávajú ešte otvorené ?

2019-05-10T10:44:12+00:00