//Nová webová stránka Hanicka.sk

Nová webová stránka Hanicka.sk

S radosťou Vám oznamujeme, že máme opäť spustenú webovú stránku: https://www.hanicka.sk

Stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam, za čo VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!! Spolupráca bola vynikajúca, p. Marianna Mihoková, ktorá stránku pripravila, nám vyšla v ústrety so všetkými požiadavkami a predstavami. Po takmer siedmich rokoch môžeme byť opäť v spojení s našimi priaznivcami a so širšou verejnosťou, poskytovať všetky potrebné informácie o nás a o našich aktivitách. Stránka nám umožní prezentovať nie len nás, ale aj tradičnú kultúru, ktorú chceme priblížiť a sprostredkovať všetkým vekovým kategóriám.

Stránku sme naplnili informáciami o DFS Hanička a budeme na nej uvádzať aktualizované informácie z našej činnosti. Popozerajte si ju, prípadne nám pošlite svoje postrehy, návrhy. My sa ešte zaučíme, ako s ňou pracovať. Dúfame, že nám bude slúžiť ku vzájomnej spokojnosti.

2019-05-10T11:19:24+00:00