//Nácvik 26.2.2019, 28.2.2019

Nácvik 26.2.2019, 28.2.2019

Z dôvodu uzávery Kasárne/Kultrupark bude pravidelná činnosť prebiehať v upravenom režime

  • 26.2.2019   15:30 – 18:00 – pravidelná činnosť  I. – IV. skupina – príprava na vystúpenie Fašiangy v Domine, program Na taňec
    • MIESTO????
  • 28.2.2019   15:30 – 18:00 – pravidelná činnosť  I. -VI. Skupina –  príprava na vystúpenie Fašiangy v Domine, program Na taňec
    • MIESTO????
2019-05-10T10:27:02+00:00